Hendelseskalender

Styremøte

x
Mandag, 15. Desember 2014 17:30 - 19:00
av torlundeTreff : 502

Agenda styremøte nr 1/2015 05.03.15 klubbhuset kl 19-21

  1. Konstituering av styret
  2. Noen ord fra kretstinget
  3. Sesongens aktiviteter - Terminliste
  4. Tur-o - mangler et medlem i tur-o utvalget
  5. Mangler løpsleder for ungdomsløpet 21 mai
  6. Div søknader ang. pengestøtte med frist 15 mars
  7. O-troll leir i 2015?
  8. Allidrett – 13/4 Vikhammer samfunnshus og 20/4 (Saksvik barnehage)
  9. Våroppstartsmøte

Annet

Sted : Klubbhuset
Kontakt : Wenche Falk-Larssen

Tilbake