Hendelseskalender

(forsinket) årsmøte

x
Onsdag, 17. Juni 2020 19:00 - 21:00
av hbrandsenTreff : 76

Årsmøte onsdag 17. juni 2020

Messebygget, Midtsand, kl. 19:00


Saksliste

-       1. Godkjenning av innkalling og sakliste

-       2. Valg av dirigent og referent, og to til å underskrive protokollen

-       3. Årsmelding for 2019

-       4. Regnskap 2019

-       5. Budsjett 2020

-       6. Prosjekt Turkart Malvikmarka

-       7. NM uka

-       8. Eventuelt (innkomne saker)

-       9. Valg

Sted : Messebygget
Kontakt : Harry Brandsen

Tilbake